Vé Ký ỨC hội an


Chuyển khoản thanh toán

Hướng Dẫn Thanh Toán

Nội dung thanh toán
VKU + SĐT Của Bạn
Tổng thanh toán
0 / 0

Xem chi tiết

Chi Tiết Đơn Hàng


Vietcombank
Scan To Pay

THÂN THỊ VÂN
STK: 0041.000.219.558

Hướng Dẫn Thanh Toán

Nội dung thanh toán
VKU + SĐT Của Bạn
Tổng thanh toán
0 / 0

Xem chi tiết

Chi Tiết Đơn Hàng


Vpbank
Scan To Pay

THÂN THỊ VÂN
STK: 0938.20.77.52

Hướng Dẫn Thanh Toán

Nội dung thanh toán
VKU + SĐT Của Bạn
Tổng thanh toán
0 / 0

Xem chi tiết

Chi Tiết Đơn Hàng


THÂN THỊ VÂN
STK: 0938.20.77.52

Tạo đơn hàng mới

Đặt Vé Ký Ức Hội An


  Bạn được tặng voucher 50k/ Khách Người Lớn.
  Cách sử dụng Voucher:

  • Được sử dụng tại các nhà hàng: Nhà hàng An Bistro, Nhà hàng Nón Lá, Nhà hàng Trung
   Hoa, Làng Việt...

  • Mua sắm các sản phẩm quà tặng lưu niệm.

  • Dùng QR code của vé để sử dụng

  Lưu ý: Một số quầy, nhà hàng có thể không chấp nhận voucher này, vì vậy cần hỏi trước khi
  sử dụng dịch vụ.

  Bạn được tặng 1 thúng Rừng Dừa. Với mỗi thúng chở
  tối đa 2 người lớn & 1 trẻ em. Khách nước ngoài có phụ thu 30k.

  Mua thêm

  Thúng

  Tối đa 2 NL & 1 TE

  150k/ 1 Thúng

  Xe sẽ đón trả trung tâm Tp.Đà nẵng <-> Tp.Hội An. Đã bao gồm phí cầu đường.

  Lưu ý: ngày lễ hoặc xa trung tâm xe có phụ thu.

  Điểm đón - trả (trung tâm ĐN - HA)

  Xe sẽ đón trả trung tâm Tp.Đà nẵng <-> Tp.Hội An. Đã bao gồm phí cầu đường.

  Lưu ý: ngày lễ hoặc xa trung tâm xe có phụ thu.

  Điểm đón - trả (trung tâm ĐN - HA)


  Lưu ý: ngày lễ hoặc xa trung tâm tour có phụ thu.

  Điểm đón

  Số lượng

  Người lớn

  430k/ 1 khách

  Trẻ 1-4 tuổi

  210k/ 1 khách

  Trẻ 5-9 tuổi

  350k/ 1 khách

  *
  Giá vé đã bao gồm tất cả dịch
  vụ
  .

  Lưu ý: Trẻ em dưới 1m không cần mua vé